Mit navn er Jan Villum Hansen og har arbejdet med IT-systemudvikling siden 1986.

Hovedsagligt IBM mainframe (OS390 + z/OS) med en solid allround profil. Udover almindelig applikationsudvikling i Cobol og PL/1, har jeg stor erfaring med anvendelse af MVS software/API'er såsom PL/1, COBOL, DB2, MQ Series, CICS, REXX, DCF, AFP, HTML, HTTP, SOA, XML, JSON, USS.

De seneste år har jeg også beskæftiget mig med web udvikling. Dette er hovedsagligt Web Design samt integration af web-clienter mod mainframe ved brug af MQ, HTTP, SOAP, XML og JSON.

Jeg har været selvstændig IT-systemudvikler siden 1998 med enkelte fast-ansættelser i kortere perioder.

REXX

Sæt fart på udviklingen ved udnyttelse af REXX og ISPF på z/OS. Udryd langsommelige manuelle gentagelser ved udvikling af en smart lille fætter, som løser de trivielle og ofte fejlbehæftede håndgjorte gøremål.

CICS Webservices

Implementering af SOA via Web Services på CICS Transaction Server. En hurtig genvej til genbrug af flere årsværk af applikationer på mainframe. Ligesom REST services hurtigt kan strikkes sammen ved brug af Cobol eller PL/1 med de nyere CICS tools.

Personlig profil

God indlæringsevne: Størstedelen af færdighederne efter grunduddannelsen er opnået ved selvstudier. Professionel indstilling til problemløsning og loyal overfor kundens ønsker. Alt kan lade sig gøre til en pris. Kvalitet i løsningerne. Efterlad et minimum af særlige driftsinstrukser. Systemet skal kunne klare sig selv. Ansvarsbevidst: Hvis ingen tager ansvaret, forsøger jeg gerne. Effektiv og målsøgende: Aflever løsningen til tiden ved at indgå faste aftaler og rollefordelinger fra start. Struktureret og kreativ: Begge egenskaber på rette tidspunkt giver et godt produkt. Overblik: Skab overblik og forstå sammenhænge inden du koder bevidstløst ud af planken. Social bevidsthed: En god medarbejder er både fagligt dygtig og socialt engageret i virksomheden. Humoristisk sans: Et team der ikke kan grine sammen vil altid køre i modvind og op af bakke.

Referencer / Tidligere jobs

Baltica Forsikring A/S (1984-1991) • Nykredit (1991-1997) • Sonofon (1997-1998) • Danske Bank/Danica (1998-2002) • SEB Pension (2003-2006) • Topdanmark (2006) • SEB Pension (2007-2017) • Danica Pension (2018) • DLR Kredit (2019-2023)